• مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامهf


عنوان خدمات

مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تصویر شناسنامه از تمام صفحات- یک نسخه
 
٢.چهار قطعه عکس جدید ٣x٤
٣.تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم
٤.تصویر آخرین مدرک تحصیلص یا معادل آن-مدرک کارشناسی یا بالاتر-
٥.تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
٦. تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس
٧.نمونه کار- تصویری-
٨.اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه در ٣
نسخه
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده ١ و ٢٥ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری