• پروانه نمایش ویدئویی ویژه شبکه نمایش خانگی


عنوان خدمات

پروانة نمایش ویدئویی ویژه شبکة نمایش خانگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تقاضای کتبی با سربرگ و مهر و امضاء مدیر عامل موسسه ویدیو رسانه،
شرکت صوتی تصویری یا موسسه فرهنگی هنری
٢. تکمیل فرمهای تقاضا -تایپ شده-
٣. ارائه مجوز ساخت برنامه
٤.درخصوص فیلمهای داستانی ویدئویی مجوز نمایش از اداره کل نظارت و
ارزشیابی
٥.ارائه اصل فیش بانکی به حساب شماره ٧٢ خزانه داری کل
٦.ارائه اسناد مالکیت ویدیویی برنامه
٧.ارائه ١٠ نسخه کپی ویدیوییDVD از برنامه
٨.ارائه مجوز شعر و موسیقی در خصوص برنامه های موسیقی اییاز دفتر شعر و
موسیقی
٩.ارائه تصویر کارت ملی متقاضی
١٠.تصویر اساسنامه شرکت و تصویر پروانه فعالیت شرکت
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٣ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره ٦٠٥٦٦ مورخ ١٣٦١/١٢/٩ و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و دستورالعمل اجرایی مصوب فروردین ١٣٧٩)

هزینه خدمت

فهرست هزینه صدور مجوز برای برنامه ها: ١. مستند و کوتاه ١٠٠,٠٠٠ ریال ٢. داستانی بلند ٢٠٠,٠٠٠ ریال ٣. سینمایی و سریال ایرانی ٥٠٠,٠٠٠ ریال ٤. سینمایی و سریال خارجی ١٠٠٠,٠٠٠ ریال

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری