• لیست موسسه های فرهنگی شهرستان شاهرود

            

 

لیست موسسه های فرهنگی شهرستان شاهرود

آدرس

شماره تلفن

 

نوع فعالیت

نام و نام خانوادگی مسئول

نام تشکل

ردیف

شاهرود خیابان شهید رجائی روبروی مخابرات

02332223187

 

 

آموزشی فرهنگی چند منظوره

محمد صادق صدر مغانی

موسسه فرهنگی گویش نورافشان

1

شاهرود- خیابان زینبیه-نبش ک 5- ساختمان آجرنما

 

فکس3371595

 

چند منظوره آموزشی فرهنگی

خدیجه مظفری

موسسه فرهنگی ایثار

2

شاهرود: میدان امام - روبروی اداره برق -طبقه فوقانی عکاسی طلوع - واحد 1


 

تک منظوره

حسن یزدانی

موسسه فرهنگی هنرمندان شاهرود

3

 

09125730816

 

چند منظوره

مریم هاشمی

موسسه فرهنگی هنری سخن سرای شاهوار