• مشخصات موسسات علوم قرآنی شهرستان شاهرود

مشخصات موسسات علوم قرآنی شهرستان شاهرود

ردیف

نام موسسه قرانی

مدیر مسول

شماره همراه

تلفن ثابت

آدرس

1

جامعه القران

نیره  عامریان

 

32336636  - 32222807

32263123  - 32233163

32363244

خ امام روبروی سوپر سعید

2

علوم پایه در قران

حسن شرف الدین

 

-----

خیابان شهید قدوسی خیابان 15 خرداد تقاطع نادر پلاک 199

3

بین الحرمین

اقای ابراهیمی

خانم بهرامی


32227544

2243623  فاکس

صندوق پستی15791- 36166

خیابان 22 بهمن کوچه 12 پلاک 1/8

4

یاسین شاهوار

طاهره مهر پرور

 

32234556

2223979 3 عصمتیه

5383355  ابر سج

02742234556

خیابان 22 بهمن خیابان آزادگان ( کوچه حمام شیک ) آزادگان 6 روبروی مجتمع رشیدان خانه قرآن

5

صبح امید ظهور

حمیده مقتدر


----

-----

6

ابوتراب

حاج اقا ابو ترابی امام جمعه

 

 

 

 

خیابان معلم دفتر امام جمعه

 

صالحین ( شهدای کلاته سادات )

سید مهدی موسوی


32367045

مهدی آباد کوچه 11 شرقی پلاک 31

8

سکینه بنت الحسین (ع)

خدیجه کابوسی

 

5225138

بسطام خیابان مهدیه حوزه علمیه خواهران

9

عقیله

سکینه عرب


3230818

خ- غفاری ساحلی شمالی جنب سوپرعرب پلاک 180 ابتدای کوچه 9