• مشاهیر شهرستان

مشاهیر:

ابوالحسن خرقانی

بایزید بسطامی

آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی(ره)
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی
ملا محمد کاظم خراسانی شاهرودی
حجت الاسلام و المسلمین حسینی شاهرودی
آیت الله حاج شیخ علی شاهرودی
حاج شیخ آقا بزرگ اشرفی
آیت الله مرتضی اشرفی شاهرودی
حجت الاسلام سعیدی شاهرودی

حجت الاسلام والمسلمین احمدی(ره)

سید داود میرباقری
حسن میرباقری
بهار صادقی
محمد فرهادی
حسن مدنی
ایرج مظفری
سعید مظفری
توکا نیستانی
دانیال حکیمی
کوروش یغمایی

دکتر کاظم جلالی

دکتر علی اکبر جلالی
آیت الله حاج شیخ عبدالعلی مزجی شاهرودی
حجت الاسلام دکتر عبدالعلی صاحبی
حجت الاسلام شیخ محمد رجایی
آیت الله شهید حاج شیخ علی اصغر احمدی
حجت الاسلام شیخ مسلم صاحبی
حجت الاسلام حاج شیخ حسین احمدی
زنده یاد مهندس مهدی عامریان